Liczba odwiedzin strony: 38442 Osób na stronie: 4
 

Adwokat Jolanta Kossowska. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 161 poz. 1143 - Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa (Dz. U. z dnia 6 września 2007 r.) Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Przy określaniu liczby ludności oraz gęstości zaludnienia na potrzeby ustalenia algorytmu, o którym mowa w § 2, uwzględnia się dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w serii "Informacje i opracowania statystyczne" w publikacji "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w ... r.", w tabeli "Powierzchnia, ludność oraz lokaty wg gmin" dotyczącej roku poprzedniego w stosunku do roku, w którym tworzy się wojewódzkie plany działania systemu, aktualizacje planu albo ostatniej dostępnej. 2. Przy określaniu liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego uwzględnia się dane uzyskiwane od wojewodów. 3. Przy określaniu potrzeby nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia uwzględnia się normatywne czasy dojazdu określone w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. §   2.  Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa określa załącznik do rozporządzenia. §   3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). ZAŁĄCZNIK   ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POMIĘDZY...
Monitor Polski 2005 Nr 5 poz. 65 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. (M.P. z dnia 25 stycznia 2005 r.) Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r. w stosunku do 2003 r. wyniósł 103,5 % oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. w stosunku do 2003 r. wyniósł 103,8 %. ________ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.
KRS 0000333381 - NAMSO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NAMSO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 7 A/B 120 05-552 JABŁONOWO LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-292-66-86 141945079 0000333381
KRS 0000333380 - SPÓŁKA BLUE DIAMOND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁKA BLUE DIAMOND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TRZEBNICKA 88/15 50-231 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000333380
KRS 0000333379 - "NAMIB" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"NAMIB" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WŁADYSŁAWA IV 11/2 81-703 SOPOT M. SOPOT M. SOPOT POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
585-144-93-69 220832813 0000333379
KRS 0000333378 - ZWIĄZEK ZAWODOWY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH PRZY SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH PRZY SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ ZWIĄZEK ZAWODOWY 2009-07-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 61 34-600 LIMANOWA LIMANOWA LIMANOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000333378
KRS 0000333377 - LM SA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LM SA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOLESŁAWA CHROBREGO 82/7 55-200 OŁAWA OŁAWA OŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
754-298-10-50 160266372 0000333377