Liczba odwiedzin strony: 38446 Osób na stronie: 2
 

Adwokat Jolanta Kossowska. Kancelaria
adwokacka

 
 
Adwokat Jolanta Kossowska. Kancelaria
adwokacka
 
Krakowskie Przedmieście 58/5
20-002 Lublin
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 161 poz. 1143 - Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa (Dz. U. z dnia 6 września 2007 r.) Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Przy określaniu liczby...
Monitor Polski 2005 Nr 5 poz. 65 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. (M.P. z dnia 25 stycznia 2005 r.) Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i...